1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Konkurs „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Trwa nabór zgłoszeń

Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Województwo Podlaskie jest współorganizatorem regionalnego etapu V edycji tego konkursu. Zgłoszenia można składać do 21 stycznia 2022 r.

Konkurs ma na celu aktywizację społeczności wiejskich do działań wzmacniających wspólnotę mieszkańców oraz korzystnie wpływających na poprawę warunków życia na wsi.
Jest skierowany do wszystkich sołectw, które w latach 2010 - 2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub, w którym fundusz sołecki stanowił wkład własny.
Warunkiem uczestnictwa w kolejnej edycji jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych przez sołtysa w terminie: do 21 stycznia 2022 r. osobiście lub pocztą tradycyjną.
Zwycięzca I miejsca w etapie wojewódzkim zostanie zgłoszony do finału ogólnopolskiego, w którym laureaci otrzymują nagrody pieniężne a zwycięzca dodatkowo statuetkę tzw. „Sołecką Nike”.
Szczegółowych informacji udziela Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, rolnictwo@wrotapodlasia.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

 

Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konferencje_i_szkolenia/konkurs-fundusz-solecki--najlepsza-inicjatywa--trwa-nabor-zgloszen.html