1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Komunikat o przydatności wody do spożycia - SUW Osowiec

Mieszkańcy miejscowości:

Osowiec, Budne, Płochowo, Wólka Piaseczna i Białogrądy

Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu informuje, iż zgodnie z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach nr 11/2023 z dnia 22.06.2023r.  w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Osowcu stwierdzono przekroczenie wartości parametru barwy, mętności oraz jonu amonowego. Podwyższone wartości parametrów pogarszają wygląd i smak wody, jednak nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

W załączniku przedstawiamy dokumentację otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach.

Komunikat nr 11/2023 z dnia 22.06.2023r.