W dniu 08.09.2023 r. Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz oraz prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Goniądzu „Biebrza Goniądz” - Konrad Chmielewski, podpisali umowę o realizację zadania publicznego w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

    Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz” w ramach podpisanej umowy przeprowadzi treningi, szkolenia i zorganizuje współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych (turnieje halowe, treningi, mecze).

Gratulujemy zdobycia mistrzostwa podlaskiej A Klasy i awansu do Klasy Okręgowej.

Galeria