1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Kolejne dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu
oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni, Klewiance oraz Wólce Piasecznej.

    Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Goniądz: OSP w Osowcu, OSP Klewiance, OSP Białosukni, OSP w Wólce Piasecznej, otrzymały dofinansowanie na zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego oraz remontu strażnicy strażackiej w Osowcu. Otrzymane środki finansowe umożliwiły Ochotniczym Strażom Pożarnym realizację zadania pt.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, dofinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

    OSP w Osowcu, wykorzysta otrzymane środki na remont strażnicy, OSP Klewianka zakupiła obuwie gumowe – 4 pary, OSP Białosuknia otrzymane środki wykorzystała na zakup hełmu strażackiego – 1 szt., kominiarki – 1 szt., rękawic specjalnych – 1 pary, woderów – 2 par, szelek bezpieczeństwa – 1 kpl., OSP Wólka Piaseczna zakupiła rękawice – 6 par oraz kominiarki – 6 szt.

    Łączna kwota na realizację remontu strażnicy OSP w Osowcu wyniesie 14000,00 zł, natomiast zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego – 4818,00 zł.

Galeria