1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Kolejna dotacja dla gminy Goniądz

400 tysięcy złotych – dokładnie taka kwota dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego została przyznana Gminie Goniądz podczas obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego, które odbyły się 24 kwietnia 2023 r. Środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, który funkcjonuje od 2021 r., tym razem zostały rozdysponowane wśród 54 podlaskich samorządów, wśród których znalazła się gmina Goniądz.

Pozyskana dotacja pozwoli na kontynuację rozpoczętego w 2022 r. zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu. W poprzednim roku rozpoczęto część prac wewnątrz budynku Ośrodka Kultury w Goniądzu. Pierwszy etap robót budowlanych pozwolił na modernizację części istniejących pomieszczeń, gruntowny remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych oraz na wykonanie prac z zakresu instalacji elektrycznych i klimatyzacji. Wtedy również skorzystano z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 310 tysięcy złotych. Otrzymane w tym roku kolejne 400 tysięcy złotych umożliwi realizację II etapu prac, w którym zaplanowano rozbudowę istniejącego budynku. Projektowane prace pozwolą przede wszystkim na dostosowanie warunków działalności Urzędu Miejskiego do obowiązujących norm i przepisów, zwalczenie barier architektonicznych i zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, sprawną obsługę w pomieszczeniach spełniających wymogi związane między innymi z  bezpieczeństwem danych osobowych, a także bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej.

Przyznane środki przełożą się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców miasta i gminy Goniądz oraz odwiedzających turystów, chcących załatwić urzędowe sprawy przy okazji wizyty w naszej pięknej okolicy.

Z podziękowaniem Zarządowi Województwa Podlaskiego na czele z panem Marszałkiem Arturem Kosickim oraz Radną Sejmiku Województwa Podlaskiego - panią Jadwigą Zabielską.

 

Więcej informacji: https://podlaskie.eu/region/ponad-186-mln-zl-dla-podlaskich-samorzadow-z-funduszu-wsparcia-gmin-i-powiatow-fwgip.html