W dniu 29 grudnia 2021 roku w Mońkach w MEDIATECE podpisane zostało przez Wójtów lub Burmistrzów Gmin: Goniądz, Jasionówka, Jaświły,  Krypno i Mońki porozumienie w sprawie powołania do życia Klastra Energii Powiatu Monieckiego. Tym samym przedstawiciele wyżej wymienionych Gmin stali się Radą Założycielską powołanego Klastra a Liderem i tymczasowym Koordynatorem została Gmina Krypno.

    Klastry, nie zależnie od ich charakteru i zakresu działalności, to skoncentrowane geograficznie grupy instytucji lub organizacji prywatnych lub publicznych oraz przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, konkurujących bądź współpracujących ze sobą w celu optymalizacji kosztów lub usprawnienia swojego działania. Obecnie kwestie energetyczne, czyli ceny energii a nawet sama możliwość jej zakupu lub pozyskania, stają się kwestią pierwszoplanową w skali ogólnej. Dlatego też zdecydowaliśmy się powołać Klaster Energii Powiatu Monieckiego.

    Naszym pierwszym zadaniem, jako samorządów, będzie stworzenie szczegółowego opracowania dotyczącego zużycia, produkcji i stanu systemów dystrybucji energii na terenie działania Klastra oraz potrzeb i możliwości budowy urządzeń do jej wytwarzania, magazynowania, przesyłu i rozliczania. Równolegle prowadzić będziemy rozmowy z przedsiębiorcami i firmami z różnych dziedzin działalności gospodarczej oraz rolnikami w sprawie ich potencjalnego przystępowania do klastra. Nie zamykamy również drogi dla gmin z Powiatu Monieckiego, które pozostały poza klastrem.

    Zgodnie z decyzjami organów stanowiących Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej UE, energetyka stanowić będzie absolutny priorytet, a środki finansowe kierowane na rozwój energetyki lokalnej w dużym stopniu będą kierowanie właśnie do Klastrów Energii! Dlatego też warto będzie być członkiem Klastra.

 

Za Radę Założycielską:

    Lider Klastra:  Marek Stankiewicz
                         Wójt Gminy Krypno

Członkowie programowi POROZUMIENIA:

                        Zbigniew Karwowski
                            Burmistrz Moniek

                               Marek Jarosz
                       Z-ca Wójta Gminy Jaświły

Galeria