1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Instalacje fotowoltaiczne na świetlicach wiejskich

    18 marca 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą: „INSBUD” Sylwia Olszewska z Łomży na wykonanie zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Goniądz – ETAP II. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego brało udział siedmiu wykonawców z całej Polski, jednak to oferta firmy z Łomży okazała się najkorzystniejsza. Całkowita wartość inwestycji to 215 250,00 zł brutto.  Za te wynagrodzenie zaprojektowane i zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne (PV) na czterech budynkach świetlic wiejskich, w miejscowościach: Białosuknia, Klewianka, Osowiec i Wólka Piaseczna. Termin realizacji tego przedsięwzięcia to 5 miesięcy. Wykonanie kolejnych 4 instalacji PV na budynkach świetlic jest kontynuacją zrealizowanego w 2021 r. zadania, w ramach którego zamontowano instalacje PV na 7 obiektach użyteczności publicznej (m.in. Przedszkole w Goniądzu, oczyszczalnia ścieków, hydrofornie na terenie gminy).

    Głównym celem obu etapów jest obniżenie bieżących kosztów utrzymania budynków i obiektów gminnych związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

    Oba etapy inwestycji sfinansowane są ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie miliona złotych.

Galeria