1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Goniądz

   

Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Goniądz

    Zmniejszenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Goniądz to główny cel projektu realizowanego przez Gminę Goniądz. Projekt pod tytułem „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Goniądz” uzyskał pozytywna ocenę, czego efektem jest podpisana w dniu 7 sierpnia 2020 r. umowa o dofinansowanie. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Przedsięwzięcie 1.2.5 Infrastruktura oświetleniowa (EFRR), Typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem.

Inwestycja zakłada wymianę 535 sodowych i rtęciowych punktów świetlnych na oprawy typu LED oraz modernizację układów pomiarowo-sterowniczych poprzez instalację kompensacji mocy biernej i dostosowanie do nowych warunków pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Goniądz i zakłada modernizację oświetlenia zlokalizowanego w następujących miejscowościach: Osowiec, Wroceń, Szafranki, Smogorówka Goniądzka, Smogorówka Dolistowska, Krzecze, Doły, Płochowo, Łazy, Osowiec Twierdza, Piwowary, Klewianka, Białosuknia, Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Downary Plac, Owieczki, Budne, Wólka Piaseczna, Dawidowizna, Wojtówstwo, Downary.

Rezultatami zadania będą: poprawa stanu technicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń, w tym CO2 (zmniejszenie emisji CO2 o ponad 76 %), poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, dzięki ograniczeniu zjawiska tzw. niskiej emisji, ale przede wszystkim, poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Goniądz.

Realizację opisywanego zadania przewidziano na III i IV kwartał 2020 roku.

Poniżej link do reportażu w programie „Obiektyw” w TVP Białystok (data emisji 17 lipca 2020 r.)

https://bialystok.tvp.pl/49013294/swietlana-przyszlosc