1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Informacje dot. usuwania folii rolniczych z gospodarstw na terenie Gminy Goniądz

FOLIA ROLNICZA

UWAGA UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH
Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY GONIĄDZ

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Goniądz, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy zobowiązali się do przywiezienia w/w odpadów na plac Targowicy Miejskiej, działka nr 1249, miasto Goniądz, przy ul. Wojska Polskiego w Goniądzu,  o realizacji i odbiorze odpadów oraz o konieczności:

1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymienione grupy:

- folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),
- folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),
- Big – Bag, (tylko Big-Bag)
- siatki
- sznurki

2) prawidłowego przygotowania odpadów polegających na:
- NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,
- usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemię.

Duże ilości ziemi  w odpadach folii wpływają negatywnie na wagę i w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na pozostałych uczestników programu.

3) załadunku odpadów zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 05.05.2022r. do 11.05.2022 r. (nie wliczając weekendu sobota-niedziela) w godzinach od 9:00 do 15:00.
Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.