• 7 lipca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Informacja odnośnie wizyt w Urzędzie Miejskim w Goniądzu

Podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Goniądzu pamiętajmy
o obowiązujących ograniczeniach i zasadach sanitarnych

- O obowiązku noszenia osłony nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni po wejściu do budynku.

- Mieszkańcy są wpuszczani do środka w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.

- Obsługa jest realizowana przy zachowaniu odpowiedniego dystansu (minimum 1,5m między osobami), a przy stanowisku może być tylko jedna osoba.

- Osoby towarzyszące – z wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem – nie mogą podchodzić do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.

 

 

Jednocześnie Urząd Miejski w Goniądzu przypomina, iż nadal zalecaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu: www.goniadz.pl