• 29 lutego 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Informacja o przetargach na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do składania ofert na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych.
Wszyscy, którzy posiadają wolne zasoby sprzętowe i osobowe, a w okresie zimowym chcą współpracować z Wydziałem Dróg Powiatowych w Mońkach przy utrzymaniu zimowym dróg️, posiadający sprzęt z pługiem wymieniony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajdującej się pod adresem:
 
http://www.monki.pl/podstrony/przetargi.php?typ=siwz
 
mogą złożyć swą ofertę na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin naszego powiatu.
 
2.3. Potrzeby sprzętowe do realizacji przedmiotowych usług.
2.3.1. Usługę odśnieżania Wykonawca może realizować nw. sprzętem z pługiem:
1) ciągnik rolniczy z napędem na obie osie;
2) samochód ciężarowy;
3) koparko – ładowarka;
4) ładowarka.
2.3.2. Wykonawca składający ofertę na jedną część zamówienia musi dysponować co najmniej jedną jednostką sprzętu z pługiem wraz z operatorem wymienioną  w ppkt 2.3.1 niniejszej SIWZ.
2.3.3. Wykonawca składający  ofertę na więcej  niż jedną  część zamówienia musi dysponować  minimum jedną jednostkę sprzętu z pługiem wraz z operatorem o której mowa w ppkt. 2.3.1 niniejszej SIWZ  na każdą część zamówienia (1 jednostka sprzętu z pługiem  na terenie obszaru, którego dotyczy dana część zamówienia).
2.3.4. Wykonawca musi dysponować rodzajem pługa umożliwiającym prawidłowe  wykonywanie usług odśnieżania.
 
Więcej informacji na stronie:
http://www.monki.pl/podstrony/przetargi.php?typ=ogloszenie
oraz u pod numerem: 694 867 301 ☎️
 

Na sezon zimowy 2019/2020 zmieniliśmy podejście do organizacji zimowego utrzymania dróg.

Chcemy aby w razie potrzeby sprzęt na każdej z naszych gmin mógł być uruchomiony jednocześnie i pracować niezależnie od pozostałych.

Jesteśmy przekonani, że pozwoli to szybciej, sprawniej i lepiej przeprowadzać akcje odśnieżania, a w rezultacie wszyscy mieszkańcy odczują, poprawę bezpieczeństwa poruszania się po drogach naszego powiatu.

Informujemy dodatkowo, iż prowadzimy równolegle nabór ofert w przetargu na zimowe utrzymania dróg powiatowych w zakresie  zwalczania śliskości zimowej na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2019/2020

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.monki.pl/podstrony/przetargi.php?typ=ogloszenie
 

Serdecznie zapraszamy.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wydział Dróg