• 6 czerwca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Informacja dotycząca pożaru w dn. 20.04.2020 r.

            Burmistrz Goniądza informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 kwietnia 2020 r. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz udali się do gaszenia pożaru w okolicy miejscowości Kopytkowo.

Pożar spowodowany był najprawdopodobniej wypalaniem traw. Ogrom powierzchni zajętej ogniem spowodował konieczność zaangażowania samolotu gaśniczego.

Ze względu na wielkość pożaru możliwe jest wystąpienie zadymienia, zapylenia, zanieczyszczenia powietrza produktami spalania oraz czasowe pogorszenie jakości powietrza w okolicy wsi Wroceń, Krzecze, Dawidowizna i Wólka Piaseczna.

            W związku z tym, zwracam się z prośbą o zrezygnowanie w najbliższym z otwierania okien w budynkach mieszkalnych, prac polowych lub ewentualnych spacerów na terenie o pogorszonym standardzie jakości powietrza.

Już od wielu lat przedwiośnie i wiosna to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Mając na uwadze coraz częstsze pożary na terenach nieużytków rolnych, zwracam się z apelem o nie wypalanie traw i ostrożne obchodzenie się z ogniem. 

            Przypominam też, że zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Natomiast zgodnie z art. 131 pkt 12 cytowanej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.