1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Informacja dot. zakończenia umowy pomiędzy Gminą Goniądz a KOMĄ

Dnia 31.12.2021 r. wygasa umowa zawarta przez Gminę Goniądz z firmą KOMA Sp. z o.o. Sp. k. w Ełku na odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie.

W związku z powyższym w dniu 31.12.2021 r. zostaną zebrane wszystkie pojemniki przeznaczone dla zabudowy wielolokalowej na terenie miasta i gminy Goniądz.