Burmistrz Goniądza, w trosce o ład i porządek na terenie miasta i gminy Goniądz, a także o bezpieczeństwo pieszych, przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji.

    Obowiązek ten wynika z zapisów art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), według których właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy swojej nieruchomości.

    Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i estetykę na terenie miasta i gminy, proszę o właściwe utrzymanie i bieżące usuwanie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż Państwa nieruchomości. Wspólnie zadbajmy o czystość naszego miasta i naszych wsi.

Burmistrz Goniądza
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz