1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Informacja dla producentów rolnych

Szanowni Rolnicy!

Informujemy, iż w celu oszacowania szkód powstałych w Państwa gospodarstwach w wyniku wystąpienia suszy, niezbędne będzie złożenie wniosku o ich oszacowanie za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Jeżeli rolnik złoży wniosek w aplikacji to otrzyma protokół.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Burmistrzów i Wójtów, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, że w najbliższym czasie Rada Ministrów wyda rozporządzenie zmieniające zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy.