SZANOWNI GRANTOBIORCY!!!

Mając na uwadze zidentyfikowane ryzyko wystąpienia podwójnego finansowania w ramach projektów grantowych zawiązanych z zadaniem: Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz, uprzejmie informujemy o braku możliwości odliczenia przez Grantobiorców w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wydatków w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Oznacza to, że na potrzeby np. rocznego rozliczenia podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wykazaną kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację trzeba pomniejszyć o uzyskaną przez podatnika dotację.

Przykład:

Grantobiorca zamontował instalację, której całkowity  koszt wynosi 30 000,00 zł. Otrzymał dofinansowanie w formie grantu w wysokości 24 000,00 zł. W ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć maksymalnie 30 000,00 - 24 000,00 = 6 000,00 zł.