1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Gmina Goniądz z dofinansowaniem w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”

    Niezwykle miło nam poinformować, iż Gmina Goniądz otrzymała dofinansowanie w projekcie realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Złożony w grudniu ubiegłego roku wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a przyznana kwota dofinansowania to 244 500,00 zł.

    „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz”, bo tak brzmi nazwa projektu, polegać będzie na modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz zwiększeniu kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie wiedzy pracowników na temat aktualnych zagrożeń z jakimi mogą się spotkać.

    Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.