1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Gmina Goniądz wspiera organizacje pozarządowe

    W dniu 03.03.2023 r. Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz oraz prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Goniądzu „Biebrza Goniądz” - Konrad Chmielewski, podpisali umowę o realizację zadania publicznego w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

    Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz” w ramach podpisanej umowy przeprowadzi treningi, szkolenia i zorganizuje współzawodnictwo sportowe  młodzieży i dorosłych (turnieje halowe, treningi, mecze).

    Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz” posiada wieloletnią praktykę w organizacji imprez sportowych, a także niezbędne zasoby kadrowe.  

Galeria