1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Gmina Goniądz podpisała umowę na dotacje dla kreatywnych wsi

            Gmina Goniądz pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 11 tysięcy złotych na realizację zadania pn.:  Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś - edycja 2021.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło w minioną środę (09.06.2021 r.) podpisał umowy z beneficjentami programu podczas spotkania w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. 

Nabór zorganizowany na początku 2021 roku to już czwarta edycja programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, dzięki któremu w regionie mieszkańcom wsi udało się zrealizować kilkaset przedsięwzięć. W zakończonej edycji wpłynęło 70 projektów, jednak budżet który został założony pozwolił na dotację dla 42 z nich. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków znalazł się wniosek Gminy Goniądz.

Planowana wartość zadania to 21.481,00 zł brutto, z czego 10.475,00 zł będzie pochodziło z budżetu Województwa, a 11.006,00 zł to wkład własny Gminy Goniądz. Wkład ten stanowić będą środki wyodrębnione w budżecie gminy w  ramach funduszu sołeckiego osady Osowiec – Twierdza na rok 2021. Termin realizacji zadania to koniec września 2021 r.

Proponowane zadanie ma polegać na zakupie wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza. Działania proponowane we wniosku – zakup i montaż urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pozwoli na stworzenie miejsca pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową, będącego miejscem wypoczynku i spotkań integracyjnych mieszkańców osady. Celem głównym zadania jest zagospodarowanie wspólnej przestrzeni, umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców, a przez to zintegrowanie lokalnej społeczności i jej aktywizacja oraz promocja aktywnego spędzania czasu wolnego.  Tak widziane cele zadania korespondują z celami Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

Więcej informacji: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/finansowanie_obszarw_wiejskich/umowy-na-dotacje-dla-kreatywnych-wsi.html?vid=562086

Galeria