Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Piasecznej podpisała umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej”, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W wyniku realizacji w/w zadania zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej.

    Jednostka OSP w Wólce Piaseczna zakupiła: wentylator oddymiający – 1 szt., pilarkę ratowniczą do materiałów wielowarstwowych – 1 szt., sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej – 1 szt., spalinowy opryskiwacz plecakowy – 1 szt., narzędzie wielofunkcyjne – 1 szt., kominiarka niepalna strażacka – 10 szt., szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym – 2 szt., wąż ssawny - 2 szt., megafon – 1 szt.  

    Koszty realizacji zadania pn: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej”, wyniosły 27780,00 zł.

    Środki finansowe na realizację w/w zadania, pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 24500,00 zł, ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 500,00 zł. Pozostałe koszty zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz, opłacone zostały ze środków Urzędu Miejskiego w Goniądzu – 2780,00 zł.

    Za dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej, serdecznie dziękujemy w imieniu mieszkańców Gminy Goniądz oraz druhów OSP w Wólce Piasecznej.

Zarząd OSP w Wólce Piasecznej

Galeria