Ochotnicza Straż Pożarna w Bialosukni podpisała umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni”, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W wyniku realizacji w/w zadania zakupiono sprzęt ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni.

    Jednostka OSP w Białosukni zakupiła: maskę -1szt., butlę stalową - 1 szt., aparat podstawowy -1szt., sygnalizator bezruchu – 2 szt.

    Koszty realizacji zadania pn: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni”, wyniosły 8 280,00 zł.

    Środki finansowe na realizację w/w zadania, pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 6 770,00 zł, ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 500,00 zł. Pozostałe koszty zakupu wyposażenia dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Białosukni, opłacone zostały ze środków Urzędu Miejskiego w Goniądzu – 810,00 zł, oraz z wkładu własnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni 200,00 zł.

    Za dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni, serdecznie dziękujemy w imieniu mieszkańców Gminy Goniądz oraz druhów OSP w Białosukni.

Zarząd OSP w Białosukni

Galeria