1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Dofinansowanie sterylizacji/kastracji zwierząt domowych w Gminie Goniądz

DOFINANSOWANIE  DO ZABIEGÓW STERYLIZACJI
I KASTRACJI ZWIERZĄT DOMOWYCH (PSÓW/KOTÓW)
W 2024 r.

Mieszkańcy Gminy Goniądz od dnia 18 marca 2024 r. mogą wnioskować o dofinansowanie kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących ich własność.

Czas trwania akcji:

18.03.2024 r. do wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Goniądz, nie dłużej niż do 30 listopada 2024 r. W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu, będzie decydować kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.

Akcja skierowana jest:

Wyłącznie do właścicieli zwierząt zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz. Z gospodarstwa domowego zabiegowi kastracji/sterylizacji będzie mogło być poddane tylko jedno zwierzę.

Cel akcji:

• Zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt domowych (psów/kotów) na temat ich odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo.

• Popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczającej populację zwierząt domowych (psów/kotów), co w efekcie minimalizuje liczbę zwierząt bezdomnych trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się są spokojniejsze, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia schorzeń układu rozrodczego.

Jak zapisać się na zabieg?

Zapisy na zabiegi są realizowane indywidualnie w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr tel.: 85 738 00 43 wew. 16.

Skierowanie upoważnia do uzgodnienia terminu w Gabinecie Weterynaryjnym EMWET
lek. wet. Monika Chojnowska, ul. Białostocka 4, 19-100 Mońki, nr tel. 696 665 785.

Jakie są koszty zabiegu?

Zabieg kastracji/sterylizacji w ramach realizowanej akcji dofinansowania sterylizacji/kastracji zwierząt domowych w 50% pokrywa Gmina Goniądz oraz w 50% właściciel czworonoga.

CENY ZABIEGÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

STERYLIZACJĘ SAMICY PSA - 175,00 zł brutto

STERYLIZACJĘ SAMICY KOTA - 90,00 zł brutto

KASTRACJĘ SAMCA PSA - 50,00 zł brutto

KASTRACJĘ SAMCA KOTA - 25,00 zł brutto

Koszty w/w zabiegów porywa właściciel zwierzęcia w miejscu dokonywania zabiegu.

Szczegółowych informacji udziela:  

Katarzyna Monika Halicka inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

tel. 85 730 00 43 wew. 16.