28 sierpnia 2023 r. oraz 13 września 2023 r., Burmistrz Goniądza – Pan Grzegorz Andrzej Dudkiewicz oraz Sekretarz Miejski – Pani Marta Hryniewicka, podpisali umowy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz: OSP w Goniądzu, OSP w Downarach, OSP w Osowcu, OSP w Białosukni, OSP w Wólce Piasecznej, na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego. Otrzymane środki finansowe pozwolą Ochotniczym Strażom Pożarnym na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, niezbędnego podczas prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych.

    Łączna kwota środków finansowych, przeznaczona przez Gminę Goniądz na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego wyniosła  – 9388,00 zł. Przekazane środki finansowe pozwolą na uzupełnienie wkładu własnego OSP, w ramach podpisanych umów na dotację z WFOŚiGW w Białymstoku oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.