1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

Goniądz, dnia 29.06.2021 r.
 

    Burmistrz Goniądza informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Goniądz oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag. W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowalne koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Gmina Goniądz zainteresowana jest przystąpieniem do ww. programu. Jednakże, jednym z warunków przystąpienia do programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jest przeprowadzenie inwentaryzacji.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prowadzące gospodarstwo rolne na terenie miasta i gminy Goniądz, powinni złożyć informację  o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na dzień złożenia informacji.

Druk informacji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu (załącznik nr 1).

Wypełnioną informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 12  do dnia 16.07.2021 r. włącznie.
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w potencjalnym wniosku złożonym przez Gminę Goniądz do NFOŚiGW o dofinansowanie ww. zadania.

Sołectwo
Goniądz, Białosuknia, Budne, Dawidowizna
Doły, Downary, Klewianka, Kramkówka Duża
Kramkówka Mała, Krzecze, Łazy, Mierkienniki
Olszowa Droga, Osowiec, Osowiec-Twierdza
Owieczki, Piwowary, Płochowo, Szafranki
Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka
Uścianek, Wojtówstwo, Wroceń, Wólka Piaseczna

Załączniki

1. Deklaracja o posiadanych odpadach.docx (wersja docx)

Deklaracja o posiadanych odpadach.pdf (wersja pdf)

2. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.pdf