• 29 lutego 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Dofinansowanie na remonty strażnic OSP oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

    26 sierpnia 2019 r. Burmistrz Goniądza podpisał umowy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz: OSP w Goniądzu, OSP w Downarach, OSP w Osowcu, OSP Klewiance, OSP w Białosukni, OSP w Wólce Piasecznej, na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego oraz remontów strażnic strażackich. Otrzymane środki finansowe pozwolą Ochotniczym Strażom Pożarnym na realizację zadania  pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dofinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

    OSP w Goniądzu oraz OSP w Osowcu otrzyma środki na remont strażnicy, OSP w Downarach otrzyma środki na zakup ubrań bojowych – 2 kpl., OSP Klewianka otrzyma środki na zakup butów gumowych – 4 par, OSP Białosuknia otrzyma środki na zakup hełmu strażackiego – 1 szt., kominiarki – 1 szt., rękawic specjalnych – 1 pary, wodery – 2 pary, szelek bezpieczeństwa – 1 kpl.,  OSP w Wólka Piaseczna otrzyma środki na zakup rękawic – 6 par oraz kominiarek – 6 szt.

    Łączna kwota na realizację w/w remontów strażnic wynosi 16900,00 zł, natomiast zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego – 12018,00 zł. 

Galeria