• 14 sierpnia 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Dofinansowanie na przebudowę stacji SUW w Gminie Goniądz

W Gminie Goniądz realizowana będzie operacja pt. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wod – kan na działkach nr 216,567 dla miasta Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie”.

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi: 1 925 316,00 zł, zaś wartość całego projektu to szacowana kwota: 3 025 800,00 zł.

W ramach operacji wykonane zostanie:

1. Przygotowanie terenu i zaplecza budowy,

2. Przebudowę i remont budynku technologicznego  SUW,

3. Demontaż dwóch istniejących obudów studziennych, wraz z pompami, orurowaniem, armaturą odcinającą, wodomierzami i wyposażeniem, oraz dostawa i montaż nowych pomp głębinowych, armatury odcinającej, zwrotnej i pomiarowej, obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowym (typu np. lange), systemem sterowania pracą pomp, oraz wymianą rurociągów tłocznych do granicy działki .

4. Demontaż i montaż urządzeń do technologii uzdatniania wody:

a) dostawa i montaż dwóch mieszaczy wodno-powietrznych o średnicy Ø1200 mm
z armaturą  i instalacjami,
b) dostawa i montaż układu filtracji sześciu filtrów ciśnieniowych stalowych o średnicy max. < 1800 mm z kontrolowaną poduszką powietrzną pracujących w układzie dwustopniowym, zasyp filtrów złożem wielowarstwowym wraz z montażem armatury
i instalacjami,
c) dostawa i montaż układu płukania filtrów powietrzem – dmuchawy (2 szt.),
d) dostawa i montaż układu płukania filtrów wodą – pompy płuczące (2 szt.),
e) dostawa i montaż układu pompowego II stopnia,
f) dostawa i montaż instalacji dezynfekcji NaOCl – dozowanie na rurociągu wody po procesie filtracji, oraz przed wyjściem na sieć,
g) dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza do aeracji wody oraz sterowania armaturą z napędami pneumatycznymi – sprężarki bezolejowe (2 szt.),

5. Dostawę i montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych – wprowadzenie automatyzacji i monitoringu ujęcia i procesów uzdatniania wody z możliwością sterowania ręcznego (system SCADA),

6. Modernizację istniejących dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności Vu=100m3 każdy:

7. Remont istniejących 6 osadników popłuczyn, osadnika kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą przyłączy od budynku, pomiędzy zbiornikami, osadnikiem do granicy działki SUW. pojęcie remont to uszczelnienie rys i pęknięć oraz zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej powłokami antykorozyjnymi.

8. Wymiana separatora osadów po chlorowaniu wraz z przyłączem z budynku SUW,

9. Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania , AKPi A i monitoringu ujęcia wody,

10. Wykonanie instalacji elektrycznych, sterowania i AKPiA i monitoringu stacji uzdatniania wody.

11. Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: SUW: osuszania , wod-kan, ogrzewania, wentylacji,

12. Zagospodarowanie terenu SUW i ujęcia wody – wykonanie ogrodzenia z paneli segmentowych, bramy suwanej oraz dróg wewnętrznych i chodników,

13. Odbudowę rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną: Demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego, na jego miejscu montaż nowego agregatu mobilnego z możliwością wykorzystania na innych stacjach.

14. Przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego, rozruchu urządzeń, prób eksploatacyjnych i eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU,

15. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych, oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania obiektu do użytkowania.

16. Wykonanie wizualizacji i monitoringu obiektów do pracy automatycznej.

 

Więcej o dofinansowaniach: https://wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/ponad-15-mln-zl-na-inwestycje-wodno-kanalizacyjne-w-podlaskiem.html

 

Źródło zdj.: wrotapodlasia.pl

Galeria