1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Cyfrowa Gmina - umowa podpisana!

Grant „Cyfrowa Gmina”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

    Gmina Goniądz otrzyma 146.900,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

    Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Przyznany grant przeznaczony będzie na zwiększenie poziomu cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Gminy Goniądz – Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz jej jednostek podległych – Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu. Przeanalizowany zostanie też stan cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Goniądzu.