1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację!

CEEB - złóż deklarację (od dnia 1 lipca 2021 r.)

Burmistrz Goniądza informuję, iż od dnia 1 lipca 2021 roku na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554)  ruszył powszechny spis źródeł ciepła o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe, brak zgłoszenia skutkuje nałożeniem kary pieniężnej. Deklaracje dot. źródła ciepła: kopciuchy oraz wszystkie inne kotły tj. pompy ciepła, maty grzewcze,  ogrzewanie elektryczne, piece gazowe, węglowe, na pellet, kominki, ogrzewanie z miejskiej sieci.

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się następujące dane:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy każdego właściciela lub zarządcę budynku bądź lokalu który posiada źródło ciepła
o mocy do 1 MW.

Do kiedy składamy deklarację?

Deklaracje składamy od 1 lipca 2021 r.

- dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni.

- dla budynków, które już istnieją termin wynosi 12 miesięcy.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?

  • w formie elektronicznej preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje składamy za pośrednictwem systemu CEEB.

Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego.

  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

Załączniki:

1. deklaracja-A-30.06.2021.pdf

2. deklaracja-B-30.06.2021.pdf