1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Budowa drogi ekspresowej S16

    13 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S16, w którym na zaproszenie przewodniczącego Zespołu – p. posła Kazimierza Gwiazdowskiego wziął udział Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz. W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Infrastruktury p. Rafał Weber, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziału w Białymstoku i Olsztynie, a także przedstawiciele samorządów, między innymi Starosta Moniecki, pan Błażej Buńkowski.

Na spotkaniu w formie wideokonferencji on-line omawiano harmonogram procesu inwestycyjnego w podziale na prace w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Dyskutowano również na temat przebiegu planowanego odcinka drogi S16, który rozpatrywany jest w dwóch opcjach: po starodrożu drogi krajowej DK65 i po trasie drogi S8. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, prace związane z budową drogi S16 na terenie Podlasia miałyby zakończyć się w czerwcu 2029 r. Choć to odległe w czasie zamierzenia, już teraz temat budowy drogi ekspresowej S16 budzi wiele emocji, co widoczne było choćby w trakcie ubiegłorocznej Podlaskiej Debaty Drogowej, która odbyła się on-line 3 grudnia 2020 r.

Styczniowe spotkanie w gronie przedstawicieli administracji rządowej i samorządowców przebiegało w spokojnej atmosferze, a w merytorycznej dyskusji przeważał argument o konieczności budowy drogi ekspresowej S16, jako tej, która zapewni spójność szlaku Via Carpatia i Via Baltica, zapewni szybkie połączenie z aglomeracją warszawską, zachodem i południem Polski oraz połączy miasta wojewódzkie: Białystok i Olsztyn.

Ostateczna decyzja, co do przebiegu tej drogi przez województwo podlaskie,  szczególnie przez teren naszego powiatu i gminy jeszcze nie zapadła. Obecnie prace zatrzymały się na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (tzw. STEŚ), a przeprowadzone konsultacje społeczne, w których brali udział także mieszkańcy naszej gminy, pokazały ogromne zainteresowanie tematem (niemal pięć tysięcy przesłanych ankiet). Czas pokaże, który wariant przebiegu tej drogi okaże się tym realizowanym, ale pewne jest to, że poza unikalnym dziedzictwem przyrodniczym, mieszkańcy naszego regionu potrzebują także inwestycji drogowych, które zapewnią im dostępność komunikacyjną i dogodne oraz bezpieczne połączenie z resztą kraju. 

Galeria