1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Blisko 1 000 000 zł dofinansowania dla Gminy Goniądz

    

    Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 października 2021 r., wniosek Gminy Goniądz złożony w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną został wybrany do dofinansowania.

Projekt pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz” zakłada rozwój usług elektronicznych w jednostkach administracji Gminy Goniądz poprzez wdrożenie systemu e-usług wraz z dokonaniem zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania i dedykowanymi szkoleniami.

Całkowite wydatki brutto projektu zamykają się kwotą 1 168 721,70 zł, a poziom pozyskanego dofinansowania to 85%. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu planowane jest na koniec października bieżącego roku.

Lista projektów ocenionych pozytywnie: https://www.wrotapodlasia.pl/resource/file/preview/id.1378740
Więcej informacji: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/35-mln-zl-na-e-uslugi-w-administracji.html