Za nami kolejna edycja Biebrzańskich Targów Twórczości i Sztuki Ludowej, które odbyły się  dnia 30 kwietnia br. na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu a zorganizowane zostały przez Biebrzański Park Narodowy i Gminę Goniądz.

    W tym roku na targach było ponad 80 wystawców: twórców ludowych, rękodzielników i producentów zdrowej żywności z Podlasia i sąsiednich regionów. Bez wątpienia można zauważyć, że Targi z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ilością wystawców i osób odwiedzających, co ogromnie cieszy organizatorów.

    Targi to okazja dla twórców z regionu, by mogli wystawić swoje produkty i prace, uświadamiają społeczności jak wielkim bogactwem kulturowym i przyrodniczym cieszy się i może chwalić  Dolina Biebrzy a  celem Targów jest właśnie promowanie tego dziedzictwa. Biebrzańskie Targi to nie tylko okazja do wyjątkowych zakupów, to także  rozmowy z producentami zdrowej żywności i rękodzieła: serów, wędlin, pieczywa, miodów, malarstwa, plecionkarstwa, haftu i wiele innych. Odwiedzający mieli szansę na uczestnictwo w warsztatach i konkursach przygotowanych przez organizatorów. Na scenie zaprezentowali się  lokalni artyści z ludowym śpiewem i tańcem, na stoisku Biebrzańskiego Parku Narodowego rodziny z dziećmi bawiły się w przyrodnicze gry i zabawy, a wszyscy chętni mogli skorzystać z Mobilnego Punktu Wojskowego Centrum Rekrutacji i 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tegoroczną, dodatkową atrakcją była także wizyta piłkarzy Jagiellonii Białystok i klubowa maskotka „pszczoła”.

    Dziękujemy wszystkim Gościom i Wystawcom za przybycie. Dziękujemy Panom posłom w osobach: Kazimierza Gwiazdowskiego, Stefana Krajewskiego, Jarosława Zielińskiego. Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego w osobach Pani Jadwigi Zabielskiej i Wandy Mieczkowskiej. Przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych, Staroście Grajewskiemu Panu Waldemarowi Remfeld,  Burmistrzom i wójtom gmin nadbiebrzańskich za obecność.  Słowa podziękowania kierujemy do tych, którzy są z nami we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia gminy: harcerzom z 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich "Boanerges", strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu, pracownikom Biebrzańskiego Parku Narodowego, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, pracownikom MOWiR w Goniądzu, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Klewiance, dzieciom i młodzieży działającym przy GOK w Goniądzu.

 

Fotorelacja: Kulima Janusz

Galeria