Mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wydłużony został termin spotkań informacyjnych do dnia: 04.12.2020r.

Wizualizacje

Wariant 1:

Wariant 2:

​​​​​​​Wariant 3:

Przełożenie DK65:

W związku z realizacją projektu: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn, Projektant zadania (firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy), jest zobligowany do zorganizowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dla projektowanych wariantów drogi S16. Ze względu na obecna sytuację zdrowotną, badanie te przeprowadzone zostanie zdalnie.

Serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą projektowanej drogi ekspresowej, szczególnie jej planowanego przebiegu przez tereny naszej gminy. Szczegółowe informacje dostępne są poniżej (przebieg trzech wariantów plus wariant alternatywny, przekroje, etc.).

Zachęcam również do zapoznania się z dołączoną prezentacją dotyczącą projektu, a przede wszystkim do wyrażenia swojej opinii w formie wypełnionego formularza opinii - Formularz Opinii.pdf.
Formularz jest interaktywny - załączony plik PDF można wypełnić bez konieczności wydruku, zapisać na dysku, a następnie wysłać jako załącznik mailem.

Formularz w wersji DOC, do wypełnienia w Wordzie - Formularz Opinii.docx

Każdy Państwa głos jest bardzo ważny!

Wypełnione ankiety należy przesłać w terminie do 04.12.2020 r. mailem na adres: gbarabasz@schuessler-plan.com lub pocztą na adres firmy Projektanta:
Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Załączniki:

Prezentacja: S16-SpotkaniaInformacyjne_02.ppsx

Wariant 1: Wariant_1.zip

Wariant 2: Wariant_2.zip

Wariant 3: Wariant_3.zip

Przełożenie DK65:

Przekroje: Przekroje.zip

Plan orientacyjny:

Korytarz alternatywny: S16-19_korytarz_alternatywny-S16-19_alternatywny-000-skompresowany (4).pdf

Legenda: Legenda.pdf

Więcej informacji i materiałów dotyczących projektu dostępnych jest na stronie http://s16-elk-knyszyn.pl/