1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Akademia kompetencji cyfrowych w Gminie Goniądz

    Gmina Goniądz realizuje zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia na bezpłatne 12 godz. szkolenia.
W zależności od potrzeb mogą być one realizowane z następujących tematów:

- RODZIC W INTERNECIE
- MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
- DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
- ROLNIK W SIECI
- KULTURA W SIECI

ZAPISY (prosimy o podanie imienia, nazwiska, nr. telefonu, tematu szkolenia):

- Osobiście w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, pok. Nr 6
- Telefonicznie: Nr tel. 85 7380043 w. 16
- E-mail: magdalena.laskowska@goniadz.pl

Szkolenia zostaną zorganizowane po zebraniu grup.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, pok. Nr 6
- Telefonicznie: Nr tel. 85 7380043 w. 16
- E-mail: magdalena.laskowska@goniadz.pl

W trakcie szkolenia uczestnicy, poza dostępem do komputera i sieci, otrzymają materiały szkoleniowe, przewidziany jest również poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!