17 września br. mija 84. rocznica napaści Związku Radzieckiego na pogrążoną w walkach z hitlerowskimi Niemcami Polskę. Działania zbrojne miały na celu ostateczne wymazanie Rzeczypospolitej z mapy Europy, zniszczenie jej kultury i ludności. Pamiętajmy o tych tragicznych wydarzeniach.