1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

350 000 zł dla Gminy Goniądz

    Kolejny wiosenny dzień przyniósł doskonałą wiadomość dla Gminy Goniądz. W poniedziałek, 25 marca Sejmik Województwa Podlaskiego zatwierdził rekordowe wsparcie w kwocie 61 milionów zł z budżetu województwa dla podlaskich gmin i powiatów. Dotacje otrzyma 119 samorządów, w tym Gmina Goniądz. Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów działa od 2021 r., a w ciągu tych trzech lat jego funkcjonowania zrealizowano niemal 200 projektów i rozdysponowano dofinansowanie w kwocie blisko 108 mln zł. Gmina Goniądz korzystała z Programu Wsparcia już dwa razy: w 2022 pierwszą otrzymaną dotację w wysokości 310 000,00 zł wykorzystano na realizację zadania pn.: Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu, pozyskane kolejne 400 000,00 zł dotacji w roku 2023 wykorzystano na realizację II etapu Rozbudowy GOK. Otrzymane w tej edycji Programu 350 000,00 zł zostanie przeznaczone na realizację inwestycji pn.: Budowa nowego obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Pełna lista projektów, które otrzymały dofinansowanie i więcej informacji pod linkiem: https://podlaskie.eu/region/fundusz-wsparcia-gmin-i-powiatow--61-mln-zl-z-budzetu-wojewodztwa-dla-podlaskich-samorzadow.html

Symboliczne czeki beneficjentom wręczyli 2 kwietnia 2024 r.: Marszałek Artur Kosicki, Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz członek zarządu Wiesława Burnos - osoba publiczna. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski oraz radni wojewódzcy.

Szczegóły: https://s.podlaskie.eu/Y5ujl

Galeria