1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zgoda Sejmu to sprawiła
Że nam wolność przywróciła
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany Niechaj żyje Król kochany!

Taka jest narodu wola
Za swych braci i za Króla
Obywatel każdy wszędzie
Życie swoje łożyć będzie

Wiwat Sejm i naród cały!
Dziś nam Nieba żywot dały
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany
Niechaj żyje Król kochany!

 

3 maja 2021 roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów 3 maja 1791 roku uchwalił pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej) ustawę zasadniczą.

Kraj się odrodził, zniesiono liberum veto i wolną elekcję. Tron miał być dziedziczny, utworzono rząd przy królu złożony z ministrów. Zlikwidowano podział Rzeczypospolitej na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Odtąd oba kraje miały wspólny rząd, skarb i wojsko. Do konstytucji włączono ustawę o miastach, chłopów zaś oddano pod opiekę państwa. Uchwalenie konstytucji dowiodło, że naród wbrew działaniom wrogów zewnętrznych ma w sobie dość siły i woli, aby wydźwignąć się z upadku i utrzymać państwo.

Król Stanisław August Poniatowski, współtwórca konstytucji Hugo Kołłątaj, przywódca stronnictwa patriotycznego Ignacy Potocki, Marszałek Sejmu Stanisław Małachowski, dokonali wielkiego patriotycznego czynu, który wlał w serca Polaków radość i nadzieję, że Rzeczpospolita odbuduje swoją siłę, jedność  i niezależność.