W dniach 13-15.04 2016 r. odbyła się pierwsza edycja wydawania żywności dla osób potrzebujących z gminy Goniądz. Było to pierwsze zadanie nowego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Goniądza, zrealizowane wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Miejskim, oraz oczywiście siostrami zakonnymi na których posesji znajduje się magazyn żywności. Z pomocy skorzystały rodziny, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu. Prawie 140 rodzin skorzystało ze wsparcia w postaci żywności jak również możliwości uczestnictwa w różnych działaniach towarzyszących. Żywność przywieziono do Goniądza z Banku Żywności z Suwałk, a obecny program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

         Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Według ustalonego kryterium i obowiązującym przepisom OPS w Goniądzu wydawała skierowania.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tak zacnego przedsięwzięcia i informujemy, że w tym półroczu jeszcze dwukrotnie będzie można odebrać żywność, najprawdopodobniej na początku i pod koniec maja. Następne działania będą realizowane już po wakacjach po podpisaniu nowej umowy z Bankiem Żywności przez TPG.
 

Janusz Rutkowski, Arkadiusz Studniarek
Towarzystwo Przyjaciół Goniądza
 

 

Opublikowano: 2017-03-01

Wydrukuj