ZARZĄDZENIE NR 72
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie anulowania Zarządzenia NR 71 Burmistrza Goniądza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn.zm. ), zarządzam:
§ 1. Anulować Zarządzenie NR 71 Burmistrza Goniądza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski
Zbigniew Męczkowski

 

 

Opublikowano: 2017-09-08

Wydrukuj