Szanowni Mieszkańcy
           
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 19 grudnia 2018r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu II  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
  4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018 – 2034.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019 – 2034.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

Transmisja na żywo odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

 

Opublikowano: 2018-12-14

Wydrukuj