Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku I , dnia 23 listopada 2018r. o godz. 11.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Goniądzu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Goniądzu.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Goniądza.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goniądzu.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
  7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
  8. Zamknięcie obrad.

Transmisja na żywo odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

 

Opublikowano: 2018-11-22

Wydrukuj