Gminna Spółka Wodna „ZGODA” w Goniądzu  pozyskała blisko pół miliona złotych dofinansowania z PROW 2014-2020, na zakup nowej koparki kołowej wraz z łyżką koszącą, kosiarką bijakową oraz głowicą odmulającą.

              Gminna Spółka Wodna „ZGODA” złożyła w roku 2017, wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” objętego PROW na lata 2014-2020. Całkowity koszt operacji wynosi 651 441,00 zł, koszt kwalifikowane operacji 529 628,00 zł, wnioskowana pomoc finansowa 423 702,00 zł. Wniosek obejmował zakup koparki kołowej wraz z łyżką koszącą, kosiarką bijakową oraz głowicą odmulającą. Gminna Spółka Wodna „ZGODA” musiała zapewnić wkład własny
w wysokości 227 739,00 zł, które zarząd pokrył ze środków własnych pochodzących ze składek członków oraz środków obcych (kredytu bankowego).

              W dniu 15.12.2017 r. Spółka Wodna ”ZGODA” otrzymała informację o odmowie przyznania pomocy. Zarząd Spółki Wodnej „ZGODA” w Goniądzu w dniu 10.01.2018 r. złożył odwołanie od negatywnego rozpatrzenia wniosku.

              W wyniku procedury odwoławczej ARiMR w Białymstoku pozytywnie rozpatrzyła złożony wniosek w sprawie dofinansowania i w dniu 19 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia dofinansowania GSW „ZGODA” w Goniądzu i przyznana kwota dofinansowania w wysokości 423702,00 zł.

              Pierwszy przetarg na wyłonienie dostawcy sprzętu,  został unieważniony z uwagi na cenę zaoferowaną przez dwóch oferentów, które to przewyższały możliwości finansowe Gminnej Spółki Wodnej „ZGODA” w Goniądzu.

              Następnie został rozpisany drugi przetarg, podczas którego został wybrany oferent, którego oferta  spełniała wszystkie wymogi postawione w procedurze przetargowej.

              W dniu 04.09.2018 r. została podpisana umowa na dostawę zaoferowanego sprzętu, który firma Broker Maszyny Sp. z o.o., ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe, dostarczyła do GSW „ZGODA” w Goniądzu w dniu 19.10.2018 r., za kwotę 651285,00 zł brutto. W dniu 15.11.2018 r. została podpisana umowa na kredyt inwestycyjny z Bankiem Spółdzielczym w Mońkach, na kwotę 339434,00 zł.

              Całe przedsięwzięcie było możliwe, dzięki zaangażowaniu zarządu Gminnej Spółki Wodnej „ZGODA” w Goniądzu, a w szczególności: sekretarza zarządu - Grzegorza Mocarskiego,  przewodniczącego zarządu - Jarosława Jerzego Borawskiego, członka zarządu - Marka Rydzewskiego oraz Kancelarii Adwokackiej Pana Tomasza Kuczyńskiego z Moniek.

              Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „ZGODA” w Goniądzu, dziękuje za pomoc w realizacji tej inwestycji wszystkim osobom pracującym nad tym projektem oraz osobom wspierającym te działania.

              Poniżej znajdą Państwo próbkę możliwości zakupionego sprzętu.  Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt poszerzy ofertę wykonywanych prac na urządzeniach melioracji szczegółowej, m.in.: koszenie skarp rowów oraz zarośli kosiarką bijakową, odmulanie rowów głowicą odmulającą, jak również koszenie  skarp oraz dna rowów łyżką koszącą.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=0M7UQBZIBPk

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2019-02-11

Wydrukuj