Dnia  22 listopada 2017r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:
 
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2018,
  • w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  • w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2018r,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-11-24

Wydrukuj