Dnia  18 października 2017r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:
 

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  • w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028,
  • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624B ulica Rybacka w Goniądzu oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1853B od dr 1851B Smogorówka Goniądzka,
  • w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gminy Goniądz,
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2016-2026.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-10-19

Wydrukuj