Dnia 16 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując porządek obrad Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
 

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  • w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Goniądz,
  • w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Knyszyn o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Goniądz i będących w zarządzie Nadleśnictwa Knyszyn,
  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Goniądz,
  • w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Goniądz,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goniądz,
  • w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż pomieszczeń związanych z lokalami mieszkalnymi.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-08-16

Wydrukuj