Dnia  27 czerwca 2017r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  • w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Goniądz instrumentem płatniczym,
  • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz.
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza,
  • w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-06-28 00:00

Wydrukuj