Dnia  24 maja 2017r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu w roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1416B Mońki-Hornostaje-Jaski-Goniądz oraz drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac ,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Goniądz za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za 2016 rok,
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  utworzenia stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Królestwo Biebrzy”,
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goniądz na lata 2017 -2022.
 
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-05-26

Wydrukuj