Dnia  27 czerwca 2018r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:
 
  • w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat , w prowadzonym publicznym przedszkolu przez Gminę Goniądz,
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradztwa zawodowego , logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Goniądz,
  • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Goniądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Goniądza.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-06-29 00:00

Wydrukuj