Dnia  29 maja 2018r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:
 

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r,
  • w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018-2028,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Goniądz za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za 2017 rok,
  • w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 zbiorowego odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych.
Na Sesji zostały zaprezentowane prace przygotowane przez uczniów w konkursie na plakat pod tytułem: „Smog zabija” oraz na ulotkę pod tytułem: „Co należy wiedzieć o smogu”.
Pani Irmina Sosnowska przedstawiła informacje na temat realizacji tego zadania. Poinformowała, że projekt jest realizowany ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Obecni na Sesji otrzymali ulotki przygotowane przez uczniów w ramach konkursów.
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-06-04

Wydrukuj