Dnia  9 kwietnia 2018r. roku  w sali Gminnego  Ośrodka  Kultury w Goniądzu odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.
Realizując  porządek obrad  Rada Miejska podjęła  następujące uchwały:
  • w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz,
  • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Goniądz, obejmującego działkę Nr geodezyjny 563,
  • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz,
  • w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-04-10

Wydrukuj