Kolejne seminarium UTW w Goniądzu za nami
 
            W czwartek, tym razem w auli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się po raz kolejny na wykładzie dr Przemysława Borowika  z okazji „70 – lecia oddania do użytku szkoły w Goniądzu”.
            Dzisiejsze seminarium to swego rodzaju podróż sentymentalna do czasów szkolnych, bo przecież zdecydowana większość osób zebranych na auli to uczniowie tej szkoły.   
            Rok 1948/49. W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła z 8 klasowej Szkoły Podstawowej została przekształcona na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. Pracę rozpoczęliśmy w innych warunkach niż w latach poprzednich. Na zmianę tych warunków złożyło się przede wszystkim to, że młodzież od kl. V-VIII przeszła uczyć się do nowego budynku, dzieci uczęszczające do klas od I-IV uczyły się w starym budynku. To cytat z oryginalnej kroniki, najprawdopodobniej napisanej przez Panią Zuzannę Pełszyńską, jednego z najznamienitszych pedagogów goniądzkiej szkoły.
            Na wstępie niżej podpisany przedstawił tematykę spotkania, zachęcił do oglądania archiwalnych fotografii, które były rozłożone na ławkach szkolnych, obejrzenia protokołu Rady Pedagogicznej z 1948 r., a także wyżej wspominanej kroniki. Następnie na ręce dyrektora ZS-P p. Mirosława Sobczyka przekazał tablicę z opisem szkoły, która zostanie zamontowana w obrębie szkolnego budynku.
            Wykład p. Borowika przybliżył wszystkim genezę i perturbacje związane z początkiem budowy szkoły. Statystyki szkolne, które były naprawdę zaskakujące. Otóż np. w latach 50-60 - XX w. absolwenci goniądzkiego liceum znacznie przekraczali średnią krajową jeśli chodzi o dostanie się na studia wyższe. Świadczyło to oczywiście o wysokim poziomie nauczania. Pokaz slajdów wzbudził też spore emocje, gdyż zebrani mogli zobaczyć dawno nie widziane osoby, jak chociażby dawną kadrę pedagogiczną, czy też znajomych, kolegów, przyjaciół.
            Wykład został sfinansowany z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu Druga edycja -  realizowany przez Instytut Działalności Publicznej w Warszawie.
            W przyszły piątek kolejne zajęcia, tym razem warsztaty kulinarne – dziś króluje ziemniak i ryba. Warsztaty odbędą się 5 października o godz. 17.00 w Gospodzie Bartla. Zapraszamy.

Arkadiusz Studniarek
Fot. Lucyna Pawelska

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-10-01

Wydrukuj